Stråtjern - Maura - 11. september 2020
-
© Kjell Øyvind Kronborg