Stråtjern - Maura - 11. september 2020
Det rurale rom
-
© Kjell Øyvind Kronborg