Åker III - Sørum 16. juli 2020
Det rurale rom
-
© Kjell Øyvind Kronborg