Sørmotjern - Maura 28. august 2020
Det rurale rom
-
© Kjell Øyvind Kronborg