Åker IV - Nannestad 2. september 2020
Det rurale rom
-
© Kjell Øyvind Kronborg