Mennesket - vilkårene - tiden
-
© Kjell Øyvind Kronborg