Åker II - Sørum 9. mai 2020
Det rurale rom
-
© Kjell Øyvind Kronborg