Åker II - Sørum 9. mai 2020
-
© Kjell Øyvind Kronborg